Drone & Gis

ที่บริษัท พายซอฟท์ จำกัด เรามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ พร้อมให้คำปรึกษาและบริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ไปใช้งานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การป้องกันสาธารณภัย, จราจร, ภัยพิบัติ, สิ่งแวดล้อม, การเกษตรกรรม, การใช้ที่ดิน, งานสำรวจ, เหมืองแร่, ธรณีวิทยา, ป่าไม้, อสังหาริมทรัพย์, การตลาด, การปกครองท้องถิ่น ฯลฯ
 
นอกจากนี้เรายังสามารถบูรณาการให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GI) ทำงานกับระบบ IT เพื่อรองรับการใช้งานบนโลกยุคอินเตอร์เน็ต (Internet of Thing:Iot) ในอนาคตได้อย่างครบวงจร การใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Embedded System) เพื่อใช้ระบบเซ็นเซอร์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นโลกแบบ Real-time และบริการสำรวจ ตรวจการณ์ และจัดทำแผนที่โดยใช้อากาศยานไร้คนขับด้วยคุณภาพภาพที่มีความละเอียดสูง พร้อมนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน


บริการ
1. Web Mapping Service implementation
ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่าย Internet/Intranet พัฒนาระบบแผนที่และข้อมูล GIS ให้แสดงผลทั้งบนสมาร์ทโฟนและ web application ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลแผนที่ GIS ที่องค์กรมีอยู่ได้ประโยชน์สูงสุด


2. MIS/GIS Development
บริการพัฒนาระบบ MIS/ GIS เพื่อการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยคุณวิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่ได้เหมาะสมในรูปแบบของ Big data เช่น การประเมินผลการเพาะปลูกพืช การติดตามพื้นที่ถูกบุกรุก การเก็บภาษีที่ดิน โมเดลการพยากรณ์ปริมาณน้ำท่าเพื่อบริหารน้ำต้นทุน


3. Aerial Photographic Surveying Service
บริการสำรวจและจัดทำแผนที่ทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจยุคใหม่ พร้อมบริการจัดทำข้อมูลด้านภูมิประเทศ แผนที่สองมิติ แบบจำลองสามมิติ เส้นชั้นความสูง เพื่อการสำรวจเบื้องต้นและการสำรวจอย่างเร่งด่วนด้วยคุณภาพและความแม่นยำตามมาตรฐานงานแผนที่


4. Aerial Streaming Media Service
บริการระบบถ่ายทอดสัญญาณสดด้วยอากาศยานไร้คนขับ พร้อมบันทึกภาพจากมุมสูง และถ่ายทอดสัญญาณสดมายังแอพลิเคชั่นหรือห้อง war-room เพื่อสั่งการอย่างทันท่วงที สามารถใช้งานได้ทั้งงานทางด้านประชาสัมพันธ์และงานตรวจการณ์


5. GNSS Navigation Development
บริการพัฒนาระบบนำร่องและค้นหาตำแหน่งด้วยดาวเทียมร่วมกับ Base Map พื้นฐาน ช่วยให้การจัดการด้านระบบบริหารและติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (Fleet management) เป็นไปอย่างง่ายดาย ทั้งด้านโลจิสติกส์ การจราจรและขนส่ง เป็นต้น


6. Embedded Sensor and GIS implementation
การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการใช้งานอรรถประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลมาใช้งานร่วมกับระบบ GIS เพื่อแสดงเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่และ Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ เช่น ระบบการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณของน้ำเพื่อการเตือนภัยรายลุ่มน้ำ ระบบวัดค่าการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านและแสดงผลเชิงพื้นที่เพื่อรองรับ Smart Village และ Smart City

 

 


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้