Broadcast Management System


BMS (Broadcasting Management System) คือ ระบบซอฟท์แวร์สำหรับบริหารงานสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ที่ทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารจัดการผังรายการ การขาย การตลาด ข้อมูลสื่อโฆษณา การจัดคิวโฆษณาการเชื่อมต่อระบบบัญชี และระบบออกอากาศ รวมไปถึงระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร ครบทุกความต้องการในธุรกิจโฆษณา

นอกจากนี้ระบบ BMS ยังช่วยในการวางแผนการทำงาน และการกำหนดกลยุทธ์การขายโฆษณา กลยุทธ์การวางผังรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลที่สามารถสะท้อนรายรับของสถานีได้อย่างแม่นยำ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ซึ่งข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารให้องค์กรเติบโตตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

BMS MAIN BENEFITS

Planning – เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงาน
Operation - ช่วยงานด้านปฏิบัติการให้เป็นระบบ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
Monitoring - ช่วยควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือ การบริหารงานให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง
Synergy - เสริมประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ทำให้ทุกหน่วยงานประสานงานกันได้อย่างสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
Reduce Human Error - สร้างขั้นตอนการทำงาน เพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
Top View Management - ช่วยการบริหารงานสำหรับผู้บริหารด้วยระบบ Workflow และ Executive Reports

รายละเอียดเพิ่มเติม ระบบ BMS : www.bms.in.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้