Careers

Work At PieSoft 
ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ชั้นนำ ที่มีการเติบโต ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นคงด้านการเงินสูง ที่สำคัญมีรูปแบบการทำงานที่เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความสุขในระหว่างการทำงาน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้แสดงความสามารถ อย่างไร้ขีดจำกัด

 

ความท้าทายของการทำงานกับเรา

 • ได้รับการฝึกฝนให้มี Skill แบบรวดเร็ว ทะลุทะลวง
 • ทำงานที่ Piesoft 1 ปี ได้ประการณ์การทำงานมากกว่าบริษัทใหญ่ๆ หลายปี
 • กล้าที่จะไว้ใจให้งานที่สำคัญ เพราะถ้าคุณได้ร่วมงานกัน คุณคือคนสำคัญ
 • การประเมินผลงาน ที่ตรงไปตรงมา ขึ้นกับผลงาน และความสามารถ ไม่ขึ้นกับอายุงาน

 

 

BENEFITS & OTHER REASONS TO WORK WITH US :

 1. สถานที่ทำงาน อยู่ใจกลางเมือง ออฟฟิตติดกับ BTS พญาไท เดินทางสะดวก
 2. โบนัส ประจำปี
 3. ขึ้นเงินเดือนประจำปี บางครั้งไม่รอให้ถึงปีขึ้นอยู่กับความสามารถ
 4. ทริปไปเที่ยวกับบริษัท ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
 5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 6. ประกันสุขภาพ Sundays และประกันชีวิต
 7. สวัสดิการสนับสนุน ซื้อชุดใส่ทำงาน, ตัดแว่น 2,000 บาท/ปี
 8. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา (IPD) 5,000 บาท/ปี
 9. มีการเพิ่มทักษะ เช่น การส่งไปอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

      

OPEN JOBS

 

GIS Specialist (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน JobsDB)
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาเอก/โท/ตรี ทางด้าน GIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่นงานสำรวจ เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน GIS 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ออกแบบและการนำความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GIS Software GIS Data Informatic และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานทางด้าน Software Solution จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ในบางโอกาส
 • สามารถใช้งาน software ทางด้าน GIS ได้หลากหลาย เช่น ArcGIS, QGis เป็นต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database) และเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศ (3Rs - GIS, Remote Sensing, GPS เป็นต้น)
 
Account Executive (AE) / Sales Project (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน JobsDB)
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 27-32 ปี ชาย/หญิง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับงานขาย
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยม
 • มีทักษะการนัดหมายลูกค้า นำเสนอ และโน้มน้าวได้เป็นอย่างดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เช่น product ใหม่ ๆ ทั้งของตนเองและของคู่แข่ง
 • หากมีประสบการณ์ในการนำเสนองานทางสายงาน software หรือ IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมุ่งมั่นในการสร้าง Lead อยู่ตลอดเวลา และอยากสร้างรายได้ให้กับตัวเองเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Powerpoint ได้คล่อง
 
System Engineer (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน JobsDB)
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Network หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปี
 • ชอบงานทางด้าน System Engineer และ System Admin
 • มีความรู้ทางด้าน Windows, Linux, VMWare, Proxmox เป็นต้น
 • สามารถใช้ Linux command line หรือใช้ script ได้ เช่น Python, Shell, PowerShell เป็นต้น
 • รู้เรื่องระบบ network สามารถออกแบบระบบเครือข่าย และสามารถทำ net mask ได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับปานกลางขึ้นไป สำหรับการ research และการสื่อสาร
 • ชอบหาความรู้ตลอดเวลา
 • มีการสื่อสารที่ดี ชอบทำงานเป็นทีม
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 
.NET Developer / C# 
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application ด้วย ASP.NET MVC 3 ขึ้นไป หรือ Web Service โดยใช้ ASP.NET C# แบบ MVC
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ

 

PHP Programmer (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน JobsDB)
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การออกแบบและพัฒนา Web-based application หรือ Web Service โดยใช้ PHP
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
 
Graphic Designer
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบ และสามารถใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Photoshop, Illustrator เป็นต้น
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 
Android หรือ IOS Programmer 
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมบน Smart phone และ Mobile Device
 • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ANDROID STUDIO หรือ IOS หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการใช้ JAVA, Objective-C and SWIFT
 • มีความรู้ในการติดต่อ Web Service ทั้งแบบ REST / SOAP
 • มีความสามารถในการประยุกต์ หรือเลือกใช้ Library ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ มีวินัย
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
 
Software Support 
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พูดเก่ง อัธยาศัยดี มีไหวพริบ สามารแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ และ มีทักษะในการพูด
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน และ อดทน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 
 
 
นักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษา
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมควมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์, จิตวิทยา, การจัดการ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • รักในงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้งานทางด้าน IT ทางบริษัทพร้อมที่จะสอนงาน
 • ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
 • เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


DON’T SEE YOUR POSITION HERE ?
Let us know what you’d like to do for us!

jobpiesoft@piesoft.net
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้